φθείρω

φθείρω
έφθειρα, φθάρθηκα και φθάρηκα, φθαρμένος
1. καταστρέφω λίγο λίγο, βλάπτω, προξενώ φθορά (βλάβη, ζημιά), τρίβω, λιώνω, χαλώ: Με το πολύ κάπνισμα φθείρει την υγεία του.
2. κάνω κάτι να χαλάσει ή να τριφτεί με την αδιάκοπη ή κακή χρήση, χαλνώ: Φθείρει πολύ τα ρούχα του.
3. μτφ., βλάφτω ηθικά ή πνευματικά, διαφθείρω: Τον έφθειραν οι κακές συναναστροφές.
4. το μέσ., φθείρομαι φαγώνομαι, λιώνω, παλιώνω: Όταν τα σίδερα σκουριάσουν, φθείρονται.
5. χάνω το κύρος μου, πέφτω σε ανυποληψία, χάνω ηθικά, ξεφτίζω: Η κυβέρνηση της τάδε χώρας φθάρηκε.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • φθείρω — destroy aor subj act 1st sg φθείρω destroy pres subj act 1st sg φθείρω destroy pres ind act 1st sg φθείρω destroy aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φθείρω — φθείρω, έφθειρα βλ. πίν. 217 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • φθείρω — ΝΜΑ, και φθαίρω ΜΑ, και αιολ. τ. φθέρρω, και αρκαδ. τ. φθήρω, Α καταστρέφω 2. κάνω κάτι να χαλάσει με τη συνεχή ή κακή χρήση (α. «αν φοράς συνεχώς το ίδιο παντελόνι, θα τό φθείρεις στο τέλος» β. «ποσὶν φθείροντα πλοῡτον ἀργυρωνή τους θ ὑφάς»,… …   Dictionary of Greek

  • φθεῖρον — φθείρω destroy aor imperat act 2nd sg φθείρω destroy pres part act masc voc sg φθείρω destroy pres part act neut nom/voc/acc sg φθείρω destroy imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) φθείρω destroy imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φθείρῃ — φθείρω destroy aor subj mid 2nd sg φθείρω destroy aor subj act 3rd sg φθείρω destroy pres subj mp 2nd sg φθείρω destroy pres ind mp 2nd sg φθείρω destroy pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φθείρετε — φθείρω destroy aor subj act 2nd pl (epic) φθείρω destroy pres imperat act 2nd pl φθείρω destroy pres ind act 2nd pl φθείρω destroy imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φθειρόμεθα — φθείρω destroy aor subj mid 1st pl (epic) φθείρω destroy pres ind mp 1st pl φθείρω destroy imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φθείρει — φθείρω destroy aor subj act 3rd sg (epic) φθείρω destroy pres ind mp 2nd sg φθείρω destroy pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φθείρεσθε — φθείρω destroy pres imperat mp 2nd pl φθείρω destroy pres ind mp 2nd pl φθείρω destroy imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φθείρομεν — φθείρω destroy aor subj act 1st pl (epic) φθείρω destroy pres ind act 1st pl φθείρω destroy imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”